Работа оздор. лагеря с дневн. преб. на зимн. каникулах